Siirry pääsisältöön

Geovärme är framtiden

För att stävja klimatförändringen behövs snabba, skalbara och hållbara energilösningar. Geovärme är en effektiv lösning i riktning mot en utsläppsfri och koldioxidneutral framtid.

I Finland väntar man sig att geovärmen i jordens djup blir en ny miljövänlig metod för produktion av fjärrvärme i städerna, förutsatt att man får tillräcklig kunskap och erfarenhet av den. År 2020 bildades en sammanslutning bestående av 15 finländska stadsbolag inom energisektorn. Sammanslutningen utreder möjligheterna med geovärme samt undersöker och utvecklar tekniker i ett pilotprojekt. Målet med projektet är att demonstrera teknologi för vattenhammarborrning.

Pilotbrunn i Tammerfors

Som pilotprojekt genomförs en djupbrunnsborrning på tre kilometer tillsammans med Tampereen Sähkölaitos, elverket i Tammerfors. Tarastenjärvi i Tammerfors lämpar sig som en knutpunkt för fjärrvärmedistribution som betjänar året runt som en demonstrationsmiljö för denna mycket nya form av energiproduktion. Borrningsoperatör är Thermo Rock och i det tekniska genomförandet deltar den koreanska borrtillverkaren HanJin D&B.

Stadsvärmesammanslutningen har som mål att få svar på frågor som gäller utnyttjande och borrning av geotermisk energi på tre kilometers djup. Det finns stora förväntningar på projektet, framför allt på utvecklingen av värmekraft- och automationstekniken samt på teknikens skalbarhet.